Villkor

Regler och villkor för fiskekortsköp via vårt bokningssystem

Vi återbetalar inte bokade och betalda fiskekort. Från och med säsongen 2019 återbetalar vi inte bokade fiskekort om vi måste stänga fisket på grund av vädret och att följden blir en så låg vattennivå eller så hög vattentemperatur i Gimån, att vi bedömer att fortsatt fiske skadar fisken. Vi hävdar alltså ”Force Majeure” i dessa fall.

Gällande regler för fiske inom Övre Gimåns Fiskevårdsområde;

I Stavreströmmen, och vår del av Gimån, gäller att
 • Det är förbud mot användning av vadarskor med filtsula. Beakta även Länsstyrelsens rekommendationer avseende desinficering av utrustning och vadare.
 • Hullinglöst fiske gäller och en fluga på tafsen eller ett drag på linan, med en enkelkrok, vilket också innebär att det inte är tillåtet med något annat på tafsen, tex nappindikatorer av något slag. Tafsen får inte vara tunnare än 0.18.
 • Från och med säsongen 2019 har vi infört en regel om att inte använda lägre klass än klass 5 på flugspöt, för att minska risken att fisken tröttas ut för mycket vid drillning.
 • Bag limit är en Öring och en Harr (Harr ska vara minst 35 cm), förutom på den Röda Sträckan där Catch & Release gäller, alltså ingen fisk får tas upp.
 • Från och med säsongen 2017 gäller sk, ”Fönsteruttag” i Gimån och Stavreströmmen vilket innebär att öring som är mellan 40-55 cm (ca 0,7-1,5 kg) får tas upp.
  På den Röda sträckan gäller sk Catch & Release, vilket innebär att du som fiskar där inte får ta upp någon öring eller harr. 

  Bag limit 1 harr + 1 öring

 • Fisket bedrivs inom de gränser som finns utsatta på vår karta
 • Vadningsförbud respekteras
 • Fredade områden respekteras
 • Du som sportfiskare följer ”normala” intervaller för att ”rotera” inom den sträcka du löst fiskekort för
 • Fiska med tillåten utrustning, enligt information på vår hemsida
 • Du ska kunna uppvisa giltigt fiskekort samt i förekommande fall, giltig legitimation.

Notera att vi har avtal med vissa företag i våra vatten. Detta gör att under vissa perioder kan det vara högre tryck på fiskekorten. Vår målsättning är ändå att alla ska ha möjlighet att kunna fiska hos oss.

Ortsbo inom Stavreströmmarnas regler = kommuninnevånare inklusive fritidshusägare inom kommunen. För att vi ska kunna kontrollera om du, som löst kort för ortsbo, verkligen är ortsbo enligt vår definition, så måste du kunna bevisa det med handling som styrker detta, tex lagfartshandling. Om du bokat fiskekort som Ortsbo och inte är det, så kan vi ta ut en administrationsavgift, av dig, motsvarande kostnaden för ett besökskort.

Överträder du någon av våra regler så riskerar du att bötfällas med en summa av 2000 kronor, som skall betalas in till föreningens Bankkonto.

Orderbekräftelse:
Efter genomfört köp skickas en bekräftelse via e-post, där du får möjlighet att själv skriva ut ditt fiskekort eller att du kan ”ladda ner” det på din mobil, så att du kan visa upp det för fisketillsynsman.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Genom att registrera dina personuppgifter samtycker du till att vi använder uppgifterna för att kunna kontakta dig med information om ditt köp av fiskekort. Vi kan behöva kontakta dig om
förändringar sker som påverkar ditt fiske. Dina personuppgifter används för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig som vår fiskegäst.

Sekretess:
Vi lämnar inte ut din e-postadress eller information om dig som kund till tredje part.